Poznaj zalety programu

Mapa interaktywna. Państwo polskie. Od Mieszka I do czasów współczesnych to pierwszy w internecie interaktywny atlas historii Polski: 16 unikalnych map tematycznych, blisko 300 wydarzeń z dziejów Polski i świata omówionych w kalendarium oraz 172 hasła encyklopedyczne przygotowane przez historyków. Ponad tysiąc lat dziejów państwa polskiego pokazanych rok po roku – od początku rządów pierwszego historycznego władcy Polski Mieszka I do czasów współczesnych.

Dla ucznia
 • zamień atlas historyczny na jego interaktywną wersję online
 • przyjrzyj się zabytkom z poszczególnych epok
 • poznaj biografie królów, hetmanów i wieszczy
 • śledź zmiany granic państwa polskiego rok po roku
Dla nauczyciela
 • prowadź interaktywne lekcje przy użyciu rzutnika oraz tablicy interaktywnej
 • przedstaw uczniom zabytki z różnych epok bez konieczności korzystania z wielu
  atlasów i albumów
 • zastąp drogie mapy papierowe trwalszym atlasem komputerowym
 • pokaż uczniom nowoczesne oblicze historii i spraw, by z zaangażowaniem
  uczestniczyli w lekcjach