Zespół programu Mapa interaktywna. Państwo polskie


Autor: Wojciech Witkowski
Współpraca: Jerzy Gątarz
Konsultacja: Joanna Peters
Koordynacja projektu: Aleksandra Grygo, Mikołaj Gładysz
Redakcja: Aleksandra Grygo, Renata Korewo, Jerzy Gątarz
Projekt graficzny: GRAFIDEA Jarosław Zulewski, Gdańsk
Opracowanie kartograficzne mapy źródłowej: Carta Blanca
Opracowanie graficzne mapy: STUDIOgraf Maciej Strzelczyk
Projekt programistyczny: STUDIOgraf Maciej Strzelczyk, GRAFIDEA Jarosław Zulewski, Gdańsk
Programowanie: STUDIOgraf Maciej Strzelczyk
Adapatacja internetowa: Michał Samujło
Tłumaczenie: Katarzyna Tajl
Fotografie: Agencja Fotograficzna Delta Press, Agencja Fotograficzna East News, Archiwum Ilustracji WN PWN SA, M. Bielecki/Forum, M. Buła, P. Cieśla/Forum, M. Dorożyńska, T. Dutka, P. Gęsicki/Forum, M. Grychowski, M. Harasimowicz, A. Hawałej/Delta, L. Jakubowski, R. Jedynak, I. i T. Kaczyńscy, M. Karpiński, T. Kniołek/AI WN PWN SA, R. i M. Kosińscy, R. i M. Kosińscy/Forum, M. Kosiński/Forum, Kosycarz Foto Press, K. Kowalski/KFP, L. Koziróg, B. Krajewska, W. Kryński/Forum, P. Krzan, D. Kunert/Forum, B. Lemisiewicz, M. Łukaszewicz/Forum, M. Maruszak/Forum, B. Modzelewska, J. Morek/Forum, W. Nowosad, A. Olej-Kobus/K. Kobus – TravelPhoto, M. Oleksy, W. Orzepowski, T. Paczos/Forum, J. Pajda, M. Pajzderska/Forum, B. Piast, A. Pieńkos, W. Pietrzak/Forum, Polska Agencja Fotografów Forum, M. Rachalewski, M. Rawluk, J. Rejter, A. Runo, A. Skonieczny, M. Skorupski/Forum, A. Staśkowiak, D. Sulicka, P. Waniorek/Forum, R. Ważyński, M. Więckowski/AI WN PWN SA, W. Wisławski/Delta, M. i E. Wojciechowscy, A. Wolny, W. Wójtowicz i K. Kowalski/Delta, I. Wronecka, T. Zdrojewski/Forum, L. Zielaskowski, L. Zielaskowski/East News, A. Żelewska


© Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2008

Wydawca:
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
80-309 Gdańsk, al. Grunwaldzka 411


Zespół e-GWO:

Dyrektor ds. Nowych Technologii: Mikołaj Gładysz
Główny konsultant: Jan Mysior
Zespół Projektowy: Paweł Synowiec, Monika Borek, Adrian Brodny
Zespół Promocyjno-Obsługowy: Katarzyna Czarnecka, Lena Bułakowska, Izabela Misiuk, Karolina Serafin-Synowiec, Patrycja Szewczyk
Zespół Aplikacji: Rafał Drezner, Paweł Czarnecki, Łukasz Kropidłowski, Karol Łuckiewicz, Michał Stasiński, Michał Tukalski
Zespół Programistów PHP: Piotr Horzycki, Mateusz Aleksandrowicz, Wojciech Iracki, Marlena Naczk, Krystian Olender, Artur Perwenis, Tomasz Tomkielski
Zespół Grafików i Administratorów stron www: Andrzej Tuźnik, Aleksandra Kręska, Marcin Ptak, Magdalena Reczyńska
Specjalista ds.produkcji audio-wideo: Adrian Dobrowolski
Konsultantka ds. Funduszy Unijnych: Aleksandra Złota